Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projekt uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla badań i innowacji w ramach umowy nr 952327.

Web Content Display Web Content Display

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

SZKOLENIA

Nadrzędnym celem tego zadania projektowego jest podniesienie umiejętności naukowych i miękkich kadry naukowej instytucji beneficjenta, w tym pracowników naukowych na wczesnym etapie kariery (ang. early stage researchers, ESR) i naukowców ze stopniem doktora (ang. post-doctoral researchers, PDR), jak również budowanie potencjału kadrowego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP) i przygotowanie pracowników do sprostania wyzwaniom związanym z tworzeniem zespołów badawczych i Centrum Doskonałości w IGiGP. W zadaniu zaplanowano następujące cele szczegółowe:

  • szkolenie ESR i PDR w IGiGP w zakresie wnioskowania o projekty i realizacji projektów naukowych, w szczególności w odniesieniu do możliwości i złożoności programu Horyzont Europa oraz w zakresie umiejętności przywódczych, poprzez wymianę personelu lub wizyty badawcze w instytucjach w ramach konsorcjum i poza nim;
  • szkolenie ESR i PDR w IGiGP w zakresie technologii geoprzestrzennych i obserwacji Ziemi, w tym zaawansowanych technik analizy danych;
  • szkolenie ESR w IGiGP w zakresie pisania prac naukowych.