Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projekt uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla badań i innowacji w ramach umowy nr 952327.

Web Content Display Web Content Display

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Budowanie i rozszerzanie sieci badawczej oraz sieci interesariuszy

Spotkanie interesariuszy - zaproszenie

 

,,Co Uniwersytet Jagielloński może zrobić dla Ciebie?”

Badania relacji człowiek-środowisko w praktyce

 

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjno-partnerskie ,,Co Uniwersytet Jagielloński może zrobić dla Ciebie? Badania relacji człowiek-środowisko w praktyce" organizowane przez Centrum Badań Systemów Człowiek-Środowisko Wydziału Geografii i Geologii, dotyczące projektów badawczo-wdrożeniowych oraz możliwości wykorzystania badań prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2022 od godziny 9:00 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Czego można dowiedzieć się na spotkaniu:

  • dlaczego warto z nami współpracować?
  • jakim zapleczem technologicznym dysponujemy?
  • co oferujemy jako eksperci? (analizy laboratoryjne, ekspertyzy)
  • jakie projekty badawczo-wdrożeniowe prowadzi Wydział Geografii i Geologii?
  • dlaczego Uniwersytet Jagielloński jest najlepszym miejscem do uzyskania informacji?
  • jak zacząć z nami współpracę?
  • oraz najważniejsze: Co możemy dla Ciebie zrobić?

Podczas wydarzenia odbędzie się szereg prelekcji dotyczących możliwości współpracy z Wydziałem Geografii i Geologii, a nasi pracownicy zaprezentują prowadzone projekty oraz najświeższe badania. Będą Państwo mieli wyjątkową okazję do obejrzenia naszej pracy od zaplecza, ponieważ otworzymy dla Państwa nasze laboratoria! 

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Program.

Prosimy o potwierdzenie udziału mailowo na adres: anna.bartos@uj.edu.pl

Miejsce spotkania: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Spotkanie interesariuszy - zapowiedź

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbędzie się wydarzenie skierowane do lokalnych interesariuszy projektu. Celem tego spotkania, organizowanego przez zespół HES-GEO, będzie ustanowienie sieci podmiotów zorientowanych na badania systemów człowiek-środowisko (ang. human environmental-systems, HES) spośród lokalnych i regionalnych interesariuszy w dziedzinie ochrony przyrody (parki narodowe), przemysłu, turystyki, a także przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) prowadzących badania stosowane, dostarczających rozwiązania oparte na wiedzy i danych badawczych w zakresie HES.

Wydarzenia i spotkania zostaną przygotowane dla różnych odbiorców, zainteresowanych wykorzystaniem wyników badań otrzymanych w projekcie HES-GEO. Są to:

[1] społeczność naukowa HES, w skład której wchodzą:

[a] naukowcy instytucji koordynujących i partnerskich,

[b] społeczność naukowa w kraju instytucji koordynującej,

[c] międzynarodowa społeczność naukowa, w tym naukowcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej,

[d] studenci zainteresowani badaniami z zakresu HES – kandydaci na studia magisterskie lub doktoranckie.

[2] różni interesariusze (władze rządowe i lokalne, przedstawiciele przemysłu, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, zaangażowane np. w planowanie i politykę przestrzenną, leśnictwo, rolnictwo, ochronę przyrody, zdrowie, zapobieganie i łagodzenie zagrożeń środowiskowych i antropogenicznych.

[3] ogół społeczeństwa.

Spotkanie będzie również okazją do promowania i rozpowszechniania wyników badań naukowych systemów człowiek-środowisko prowadzonych przez naukowców i naukowczynie z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród instytucji akademickich i poza nauką (np. instytucje rządowe, partnerzy przemysłowi, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

Zaproszenie wraz z programem zostanie rozesłane już wkrótce!
Download files
pdf
Harmonogram wydarzenia dla szkół licealnych w dniu 1 grudnia 2022
pdf
Regulamin targów naukowych w dniach 1-2 grudnia 2022